ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำที่ผาชะนะได 2 จุด บริเวณเขตพื้นที่ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม


2021-08-26 18:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 302

18:12 Message unsent. วันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ ผาชะนะได อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วยกลุ่ม พสบ.2 รุ่น 3 พคบ.อบ.1 และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ร่วมกันดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำที่ผาชะนะได 2 จุด บริเวณเขตพื้นที่ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้คณะได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603