การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด


2021-08-26 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องเธียเตอร์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับปี พ.ศ.2566-2570 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมีการอภิปรายสรุปผลการระดมความคิดสรุปแผนงานโครงการพร้อมนำเสนอตามประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570 จำนวน 5 วันระหว่างวันที่ 23 - 30 สิงหาคม 2564.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603