พิธีส่งมอบตู้เก็บตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจ CORONA VIRUS (Mobile Swab Unit) สำหรับมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 10 แห่ง ส่งมอบโดยผู้บริหาร บริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปจำกัด


2021-08-26 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ Club House บริษัท เกียรติสุรนนท์อุบลราชธานี จำกัด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบตู้เก็บตัวอย่าง สิ่งส่งตรวจ CORONA VIRUS (Mobile Swab Unit) สำหรับมอบให้โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 10 แห่ง ส่งมอบโดยผู้บริหาร บริษัทเกียรติสุรนนท์กรุ๊ปจำกัด คุณพิมศิริ เกียรติสุรนนท์ กรรมการผู้จัดการ, คุณกิตติพล เกียรติสุรนนท์ รองกรรมการผู้จัดการและคุณอัญญ์ยา เกียรติสุรนนท์ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร บริษัท มันนี่ ฮีโร่ เอสซี จำกัด เพื่อใช้ในการให้บริการเก็บสิ่งส่งตรวจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603