หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบ “เตียงสนามกระดาษ” จำนวน 100 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดย “สยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี”


2021-08-20 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 261

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบ “เตียงสนามกระดาษ” จำนวน 100 เตียง ให้แก่ โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย จังหวัดอุบลราชธานี โดย “สยามคูโบต้า และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายร่วมกับมูลนิธิเอสซีจี” นำมอบโดย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2 และกรรมการผู้จัดการบริษัท คูโบต้าเจริญชัย จำกัด ให้เกียรติรับมอบ โดย นายธานินทร์ ไชยานุกูล รองนายแพทย์สาธารสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากการร่วมมือกัน ของทุกภาคส่วนในจังหวัดฯ ทำให้ปัจจุบัน โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย (โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี) มีความพร้อมสูงที่สุดในเขตภาคอีสาน โดยมีจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในปัจจุบันสูงถึง 720 เตียง โดยมีจำนวนเตียงว่างสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีกประมาณ 200 เตียง และที่สำคัญมีรถเอกซเรย์ปอดเคลื่อนที่ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อย เพื่อตรวจเช็คให้กับผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่นี่ ซึ่งนับว่ามีความพร้อมสูงมาก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603