หอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหาร นำเครื่องวัดอ๊อกซิเจนในเลือดจำนวน 100 อัน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร


2021-08-20 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะทำงาน นำเครื่องวัดอ๊อกซิเจนในเลือดจำนวน 100 อัน ไปมอบให้กับโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เพื่อใช้วัดค่าอ๊อกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยโควิค19 ทั้งที่รักษาตัวในโรงพยาบาล และรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนในตำบลต่างๆ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603