กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมการแข่งขัน “การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศในยุค ๔.๐” ทางออนไลน์


2021-08-15 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศในยุค ๔.๐” และเป็นกรรมการตัดสินในกิจกรรมการแข่งขัน “การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศในยุค ๔.๐” ทางออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาการให้นักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603