มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้านใหม่ให้กับ นายศุภราช วิริยะสืบพงศ์ เจ้าของกิจการร้าน Cafe Amazon สาขาหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (บริษัท แสงเจริญ เบฟเวอเรจ (สรรพสิทธิ) จำกัด


2021-08-15 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ร้าน Cafe Amazon สาขาหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเปิดร้านใหม่ให้กับ นายศุภราช วิริยะสืบพงศ์ เจ้าของกิจการร้าน Cafe Amazon สาขาหน้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (บริษัท แสงเจริญ เบฟเวอเรจ (สรรพสิทธิ) จำกัด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขออวยพรให้กิจการค้าขายเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มั่งคั่งมั่งมีสืบไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603