หอการค้าอำเภอเหล่าเสือโก้ก สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


2021-08-12 17:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในนาม กรรมการบริหาร บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603