หออำเภอเหล่าเสือโก้ก มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


2021-08-12 17:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และในนาม กรรมการบริหาร บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด มอบน้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค ให้ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายไพรัตน์ ขจรเพชร นายก อบต.โพนเมือง และปลัด อบต. นายทองกร จิตรสิงห์ เป็นผู้รับมอบ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603