หารือเรื่องการทบทวนเขตพื้นที่การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในโครงการอุบลสแควร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานีและพื้นที่อำเภอวารินชำราบ


2021-08-12 13:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เรื่องการทบทวนเขตพื้นที่การจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในโครงการอุบลสแควร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานีและพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ได้หารือร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการดำเนินการทบทวนระยะทางการกำหนดเขตพื้นที่การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603