ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก และประชุมคณะทำงานหารือแนวทางการพัฒนาตลอดจนการนำอุทยานเตรียมการพร้อมรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อไป.


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก และประชุมคณะทำงานหารือแนวทางการพัฒนาตลอดจนการนำอุทยานเตรียมการพร้อมรับการตรวจประเมินอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อไป.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603