หอการค้าอำเภอพิบูลมังสาหาร ส่งมอบข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมด้วยคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้ส่งมอบข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนเทศบาลโพธิ์ศรี และมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้กักตัวที่ศูนย์ดูแลโควิดชุมชนเทศบาลโพธิ์ไทรและศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอบต.ไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603