กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 (จังหวัดอุบลราชธานี)


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะนายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2564 (จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหาคม 2564 โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี โดยการมอบข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603