พิธีมอบธงสีฟ้าและการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ไม่มี โควิด-19" จังหวัดอุบลราชธานี


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบธงสีฟ้าและการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ไม่มี โควิด-19" จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ด้วยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและควบคุมสูงสุด ณ ทำเนียบรัฐบาล ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยคำนึงถึงความรุนแรงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ และมีนโยบายให้มีหมู่บ้านสีฟ้า ที่ประชาชนช่วยเหลือแบ่งปันดูแลซึ่งกันและกัน และร่วมกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาด มอบธงสีฟ้าและการประกาศเจตนารมณ์การดำเนินโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการหมู่บ้านสีฟ้า "หมู่บ้านนี้ไม่มี โควิด-19" จังหวัดอุบลราชธานี "ปฏิบัติการหมู่บ้านนี้ไม่มี โควิด-19"


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603