โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.)" รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ Online Learning ผ่านโปรแกรม Zoom Conference


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 99

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนานักบริหารการพาณิชย์ระดับสูง (พ.นพส.)" รุ่นที่ 2 ให้แก่ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้บนระบบออนไลน์ Online Learning ผ่านโปรแกรม Zoom Conference โดยพาณิชย์จังหวัด หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในหัวข้อ "สถานการณ์การค้าชายแดนเศรษฐกิจชายแดน และ Logistics การลงทุนและการขนส่งสินค้า ศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าชายแดนและการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันและมาตรฐานการตรวจคุณภาพพืชและสินค้าเกษตรชายแดน" พร้อมประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และประธานเครือข่ายธุรกิจ Biz Club จังหวัด ร่วมเป็นวิทยากรด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603