ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งที่มาจากกรุงเทพฯและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆภายใต้โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกัน


2021-07-31 10:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางมยุรี ฐานานุศักดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลับภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้งที่มาจากกรุงเทพฯและปริมณฑลและจังหวัดอื่นๆภายใต้โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันซึ่งจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนสิงหาคม 2564 นั้น เพื่อให้การรับการส่งกลับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 covid-19 กลับมารักษาที่ภูมิลำเนาของจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดการประชุมคณะกรรมการในวันดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603