อการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อใช้ในศูนย์ดูแลโควิดในชุมชน (ศูนย์พักคอย) อำเภอสำโรง


2021-07-31 10:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านโปร่ง ตำบลขามป้อม อำเภอสำโรง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชนอำเภอสำโรง สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบรถตู้ รับ-ส่งผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อใช้ในศูนย์ดูแลโควิดในชุมชน (ศูนย์พักคอย) อำเภอสำโรง โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดศูนย์ และเป็นผู้รับมอบ ศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (ศูนย์พักคอย) อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด – 19 ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและพื้นที่เสี่ยงสูงเพื่อรับการรักษายังภูมิลำเนา เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลสำโรง มีเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ได้ 29 เตียง และขณะนี้มีผู้ป่วยครองเตียงครบแล้วทั้ง 29 เตียง มี และขณะนี้ยังมีผู้ป่วยสถานะรอเตียงอีก 93 ราย ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นการผ่องถ่ายรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ อำเภอสำโรงจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชนประจำอำเภอสำโรง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์โควิดชุมชนประจำอำเภอ , ศูนย์โควิดชุมชนเทศบาลตำบลสำโรง และศูนย์โควิดชุมชนขามป้อม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงได้รวม 34 เตียง โดยจะมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์โควิด – 19 จะคลี่คลายลง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603