กิจกรรมโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ตลาดกลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยชาวสวนจังหวัดพังงา


2021-07-30 00:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการ "คนไทยไม่ทิ้งกัน" ตลาดกลางขายสินค้าเกษตรล้นตลาด "มังคุด" ช่วยชาวสวนจังหวัดพังงา เพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตรส่งเสริมการขายสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยในวันนี้ได้มีการทำพิธีส่งมอบมังคุดจากชาวสวนจังหวัดพังงาโดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีนางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนเกษตรกร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603