พิธีการส่งมอบชิ้นงานแกะสลักเทียนแก่ผู้มีจิตศรัทธาประมูลภาพแกะสลัก จำนวน 7 ชิ้นผลงาน เนื่องในการจัดกิจกรรม “ประมูลชิ้นงานแกะสลักเทียน หนึ่งเดียวในโลก”


2021-07-23 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 25

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ทำพิธีการส่งมอบชิ้นงานแกะสลักเทียนแก่ผู้มีจิตศรัทธาประมูลภาพแกะสลัก จำนวน 7 ชิ้นผลงาน เนื่องในการจัดกิจกรรม “ประมูลชิ้นงานแกะสลักเทียน หนึ่งเดียวในโลก” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมในกิจกรรมการประมูลส่งมอบผลงานการแกะสลักเทียน โดยศิลปินครูเทียนชาวอุบล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวอุบลราชธานีได้สืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ส่งเสริมให้ครูเทียน ได้สร้างภาพจำ งานศิลปะ “มาสเตอร์พีซ” ผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว ที่ครูเทียนได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยการถ่ายทอดจินตนาการ ความคิด ศิลปะ รายได้ทั้งหมดจากการประมูลในครั้งนี้นำไปจัดซื้อ เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อนำส่งไปตาม โรงพยาบาล สถานพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในปัจจุบัน ทั้งนี้ ยอดรวมรายได้ จากการประมูลชิ้นงานแกะสลักเทียน หนึ่งเดียวในโลก ในครั้งนี้ ได้ยอดประมูล 209,222 บาท ยอดเงินบริจาค 120,000 บาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 329,222 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603