พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564


2021-07-23 18:23

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ และร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2564 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน โดยถือปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกาศของรัฐบาลประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมาตรการป้องกันของจังหวัดหรือพื้นที่นั้นๆและที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603