หออำเภอพิบูลมังสาหาร จัดทำชุดถุงยังชีพ จำนวน 26 ชุด ให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19


2021-07-22 19:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นางทัศนีย์ บุญประสิทธิ์ ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอพิบูลมังสาหารพร้อมด้วยคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดทำชุดถุงยังชีพประกอบด้วยข้าวสาร,ไข่ไก่,บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,น้ำดื่ม,หน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ และของอุปโภคบริโภคอื่นๆ จำนวน 26 ชุด เพื่อเป็นกำลังใจส่งมอบให้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯและจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยและดูแลผู้ป่วยโรคโควิดในเขตพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร และที่รอสังเกตอาการโดยพักอาศัยอยู่ตามเถียงนา หรือตามบ้านที่จัดให้เป็นจุดพักคอย มีทั้ง ต.โพธิ์ศรี ต.ระเว ต.ทรายมูล ต.ดอนจิก ต.โนนกลาง ต.อ่างศิลา และต.บ้านแขม โดยผ่านการประสานงานกับรพ.สต.พิบูลมังสาหาร ที่ทำหน้าที่ในการจัดส่งถุงยังชีพเหล่านี้สู่ผู้ป่วยและคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอพิบูลมังสาหาร ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบวิกฤตโควิด-19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603