การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564


2021-07-22 19:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 46 ราย โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือกู้ยืมเงินปกติต้องมีผู้ค้ำประกัน จำนวน 27 ราย และกู้ยืมเงินกรณีฉุกเฉินไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน จำนวน 19 ราย และพิจารณาโครงการขององค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐงบสนับสนุนโครงการหัวละบาท จำนวน 3 โครงการ และรวมถึงพิจารณาโครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจำนวน 1 โครงการ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603