บันทึกเทปในรูปแบบออนไลน์ งานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


2021-07-21 18:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00 น. ณ วัดเลียบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บันทึกเทปในรูปแบบออนไลน์ โดย ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ในฐานะของภาคเอกชน ได้เข้ามีส่วนร่วมและสนับสนุนงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 โดยได้จัดกิจกรรม แห่เทียนออนไลน์ ในงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้น และผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีเปิดแห่เทียนออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้สนับสนุนการจัดงาน เพื่อให้คงรูปแบบการแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ที่เคยถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นระยะเวลา 120 ปี งานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 ณ วัดที่จัดทำต้นเทียนพรรษาหรือวัดที่กำหนด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีการถ่ายทอดทางระบบออนไลน์ และออนแอร์ ให้ประชาชนได้รับชมผ่าน เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เพจรวมการเฉพาะกิจ และแอปพลิเคชั่น "น้องเทียนธรรม" ซึ่งเป็นระบบที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับการจัดงานให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603