พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5


2021-07-21 18:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 06.45 น. ณ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และลานขวัญเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางบัวหลวง อาษาพล รองประธานอาวุโสและในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี และนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี และพิธีถวายเครื่องสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน กรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การจัดงานเป็นไปด้วยความสำเร็จและเรียบร้อย จึงได้จัดให้มีพิธีการดังกล่าวในวันนี้ขึ้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603