การประชุมการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี


2021-07-21 18:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกฤตกร ถาศักดิ์ นายอำเภอเขมราฐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนากรณีประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอเขมราฐและคณะ ร่วมมอบข้าวสาร อาหารแห้ง วัตถุดิบสำหรับการปรุงอาหาร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ แก่ประชาชนที่อยู่ระหว่างกักตัว ในพื้นที่ตำบลแก้งเหนือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เเละสร้างขวัญ กำลังใจ ให้เเก่ประชาชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603