เวทีเปิดตัว (Kick Off) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพิเศษและแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี


2021-07-17 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเวทีเปิดตัว (Kick Off) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพิเศษและแม่นยำ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดเวทีการประชุม ด้วย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในการดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และแก้ไขปัญหาความยากจนมาเป็นเศษและแม่นยำตำบลราชธานี ในพื้นที่ 6 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี, วารินชำราบ, ดอนมดแดง, เดชอุดม และน้ำยืน เพื่อค้นหาสำรวจและสอบทานข้อมูลคนจนและครัวเรือนคนจน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนตลอดจนการนำเสนอแนวทางหรือนวัตกรรมในการแก้ไขความปัญหาความยากจนในจังหวัดอุบลราชธานี และมีการเสวนาในหัวข้อ “ถักสานพลังอุบลราชธานี ขับเคลื่อนการแก้จนด้วยกัน” โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603