หอการค้า หารือ กับทีมผู้บริหารไปรษณีย์ เขต 10 อุบลราชธานี เกี่ยวกับโครงการขายสินค้าออนไลน์ผ่าวิกฤตโควิดไปกับหอการค้า


2021-07-17 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าและเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมหารือ กับทีมผู้บริหารไปรษณีย์ เขต 10 อุบลราชธานี เกี่ยวกับโครงการขายสินค้าออนไลน์ผ่าวิกฤตโควิดไปกับหอการค้า โดยเปิดรับสมัครผู้สนใจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ในงานเทศกาลเทียนพรรษาแบบ New Normal - Online 100% จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับคือได้รับการโปรโมทสินค้าผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งช่องทางปกติและ Social Media รวมถึงการได้ร่วมจำหน่ายสินค้าของเมืองอุบลในงานเทียนภาษาที่จัดแบบ New Normal - Online 100% สนใจสอบถามและติดต่อคุณฟ้าคุณอาร์ต 093-5342087 ระยะเวลารับสมัคร 16 - 20 กรกฎาคม 2564 (ภายในเวลา 12.00 น. ของวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603