หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัดลมตั้งพื้น รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท


2021-07-15 18:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 19

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 25 เครื่อง, เครื่องวัดความดันโลหิต 5 เครื่อง, เครื่องตรวจน้ำตาล 20 เครื่อง และพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้วและ 16 นิ้ว รวม 7 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม โดยการบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้มีจิตศรัทธา คณะกรรมการหอการค้า, คณะกรรมการ YEC, ที่ปรึกษาและสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ร่วมใจกันสู้ภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อจัดซื้อตามความจำเป็นและช่วยเหลือ ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603