โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการอบรมสัมมนาการยกระดับงานเทียนพรรษาสู่ระดับนานาชาติ


2021-07-15 18:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการอบรมสัมมนาการยกระดับงานเทียนพรรษาสู่ระดับนานาชาติ โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดการประชุม และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบรรยายเป็นองค์คณะ ในหัวข้อ "รูปแบบการจัดกิจกรรมแนวทางการดำเนินการโครงการส่งเสริมให้จังหวัดอุบลเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมการจัดงานประเพณีเทียนพรรษา ประจำปี 2564" และจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายในการนำเสนอการนำงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลเข้าร่วมประกวดในโครงการ The Grand Pinnacle Award ของ International Festival & Events Association หรือ IFEA World) รวมถึงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น วิเคราะห์ผลลัพธ์และรับข้อเสนอแนะการรูปแบบการจัดกิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการส่งเสริม ในระหว่างปี 2563-2567 งานประเพณีเทียนพรรษาจังหวัดอุบลฯ เป็นเทศกาลประจำถิ่น สู่งานระดับนานาชาติให้มีศักยภาพเป็นที่รับรู้ของต่างประเทศ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และเชื่อมโยงกับโครงการยกระดับงานเด่นในไมซ์ซิตี้ (Flagship Event) อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603