ร้านสงวนอะไหล่ และบริษัท ไทยโฮมวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบสีทาอาคารบ้านเรือน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ จำนวนกว่า 134 ถัง เพื่อให้ชาวอำเภอเขมราฐร่วมมือร่วมใจกันสร้างสีสันให้อาคารบ้านเรือนอำเภอเขมราฐ


2021-07-15 18:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 284

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลฯ นายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการร้านสงวนอะไหล่ และบริษัท ไทยโฮมวัสดุ จำกัด จำหน่ายวัสดุก่อสร้างในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบสีทาอาคารบ้านเรือน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์ จำนวนกว่า 134 ถัง เพื่อให้ชาวอำเภอเขมราฐร่วมมือร่วมใจกันสร้างสีสันให้อาคารบ้านเรือนอำเภอเขมราฐ หรือ เขษมราฎร์ธานี เมืองแห่งความสุข จะได้กลับมามีสีสัน มีชีวิตชีวาอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์โควิด-19 เบาบางลงแล้ว และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความสดใสอีกครั้ง และนายสันติพงษ์ เจียวิทยนันท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี กำลังประสานกับผู้ผลิตและจำหน่ายสีรายใหญ่ เพื่อขอรับบริจาคมาแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆ เพิ่มเติมอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603