ออกตรวจติดตามกำกับดูแลโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี


2021-07-14 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับคณะทำงาน ประกอบด้วยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนสำนักงานจังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ออกตรวจติดตามกำกับดูแลโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี ในวันนี้ได้เดินทางตามแผนออกตรวจติดตามกำกับดูแลโครงการ ในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยโครงการรถ Mobile พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการบริโภคซึ่งจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ยังไม่คลี่คลาย ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี มีรถโมบาย พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนออกให้บริการ วันละ 18 คัน ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัด รวมวิ่งวันละ อย่างน้อย 36 จุด ซึ่งได้รับผลตอบรับจากประชาชนในจังหวัดอย่างดี.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603