ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะ ในโอกาสแนะนำตัวและเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการดูแลสุขภาพใจด้วยโปรแกรมประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN ของกรมสุขภาพจิต และร่วมหารือแนวทางการดูแลใจคนวัยทำงานในสถานประกอบการ สำหรับนายจ้าง เจ้าของกิจการและสถานประกอบการ


2021-07-12 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และคณะ ในโอกาสแนะนำตัวและเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการการดูแลสุขภาพใจด้วยโปรแกรมประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น MENTAL HEALTH CHECK IN ของกรมสุขภาพจิต และร่วมหารือแนวทางการดูแลใจคนวัยทำงานในสถานประกอบการ สำหรับนายจ้าง เจ้าของกิจการและสถานประกอบการ และ นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ให้แก่ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบไว้ให้เป็นที่ระลึกและเป็นศิริมงคลกับชีวิตต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603