การประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี


2021-07-12 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางนภานรี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อเสนอแนะและหาแนวทางการบูรณาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และเพื่อรับทราบนโยบายการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของแต่ละภาคส่วนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนร่วมกันอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603