การประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศบาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564


2021-07-12 14:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 4/2564 โดยนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมดังกล่าวได้มีมติการประชุมปรับรูปแบบงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 (กำหนดจัดขึ้นวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564) โดยยกเลิกการจัดงานรวมเทียนที่บริเวณทุ่งศรีเมือง ไม่มีการรำ ไม่มีการจัดขบวนแห่ แต่สามารถยลเทียนได้ตาม 10 คุ้มวัดต่างๆ ได้แก่ วัดพลแพน, วัดไชยมงคล, วัดกลาง, วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ, วัดสุทัศน์, วัดหายโศก, ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่, วัดบูรพา, วัดศรีแสงทอง, วัดใต้, ชุมชนวัดเลียบ และจัดให้มีจุดคัดกรอง COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้ง 10 สถานที่ โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อรับชมผ่านสื่อออนไลน์ และไม่มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนไปรวมกลุ่มกัน 1. รูปแบบการอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝน อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) เพื่อถวายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 (ไม่มีการรำ หรือการเคลื่อนขบวนตามเส้นทางแต่อย่างใด) 2. กิจกรรมการ "ยลเทียนพรรษา" งดการรวมต้นเทียน (ไม่มีกิจกรรมการรวมเทียนที่ทุ่งศรีเมือง) โดยให้ต้นเทียน ประดับตกแต่งที่วัดของตนเอง 3. กิจกรรมการแสดงอัตลักษณ์วัฒนธรรมพื้นถิ่น ใช้คนในคุ้มวัด แสดง ณ จุดต้นเทียนพรรษาฯ จำนวนคนแสดงไม่เกิน 20 คน ในเวลาที่มีการถ่ายทำ หรือถ่ายทอดสด ออนไลน์ 4. กิจกรรมมรดกล้ำค่าเมืองดอกบัว จัดที่พิพิธภัณฑ์ นิทรรศการเทียน,ผ้าเมืองอุบล,ใบลานสำคัญ,สถาปัตยกรรมเก่าของเมืองอุบล จัดทำเพื่อเน้นออกสื่อทางออนไลน์ 5. กิจกรรมทุ่งดอกเทียน จะนำประดับตกแต่ง ประกอบพิธีบริเวณ ที่ประดิษฐานเทียนพรรษาพระราชทาน ที่วัดมหาวนาราม (วัดป่าใหญ่) การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ได้ปรับแนวทางการจัดงานให้คงอัตลักษณ์ของเทศกาลเทียนพรรษาอุบลราชธานี โดยไม่ได้เชิญชวนให้คนในจังหวัดหรือต่างจังหวัดมาเข้าชม แต่เพื่อการถ่ายทำ ส่งภาพออกสื่อออนไลน์ ไปทั่วประเทศ และทั่วโลก ตามสโลแกน "อยู่ที่ไหนก็เที่ยวได้".


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603