หอการค้าฯ ร่วมเสวนาหัวข้อ "ร่วมสร้างร่วมเสริมสวัสดิการสังคมสู่สังคมคุณภาพตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563-2565)" ภายใต้การประชุมสัมมนาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


2021-07-12 14:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเสวนาหัวข้อ "ร่วมสร้างร่วมเสริมสวัสดิการสังคมสู่สังคมคุณภาพตามแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2563-2565)" ภายใต้การประชุมสัมมนาสวัสดิการสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 โดยนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603