งานแถลงข่าวงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว"


2021-07-08 17:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ วัดพลแพน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานแถลงข่าวงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 "ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" ระหว่างวันที่ 22-28 มกราคม 2564 บริเวณทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ห่างไกล COVID-19 โดยกำหนดจัดงานแถลงข่าวในวันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีปี 2564


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603