หอการค้า ต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ติดตามประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้และติดตามความคืบหน้า "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก


2021-07-08 17:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี และโรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อติดตามโครงการรถ Mobile พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ติดตามประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้และติดตามความคืบหน้า "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะจังหวัดอุบลราชธานี และนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยภาคเอกชน ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถ Mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน โดยมีจำนวนรถโมบาย 18 คัน นำสินค้าอุปโภคบริโภคกระจายไปในทุกอำเภอและในพื้นที่ชุมชนต่างๆ และกิจกรรม "จับคู่กู้เงิน" สถาบันการเงินกับ SMEs ส่งออก กลับร้านอาหารเพื่อต่อลมหายใจให้กับร้านอาหารที่ประสบกับภาวะวิกฤตในช่วงโควิด-19


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603