การประชุมชี้แจงรับฟังข้อมูลความคิดเห็นร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564


2021-07-03 09:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 36

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงรับฟังข้อมูลความคิดเห็นร่วมกับภาครัฐและภาคประชาชน เกี่ยวกับแนวทางการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 โดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม อุบลทำเทียนบูชาธรรมเป็นประเพณีสืบทอดกันมา ซึ่งในปี 2564 เป็นปีที่ 220 เทียนพรรษาอุบลราชธานี และมีความเห็นตรงกันในการจัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603