การประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564


2021-07-03 09:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 947

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม การจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2564 "ยลเวียนเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2564 (จำนวน 7 วัน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ในการจัดกิจกรรมอย่างเคร่งครัด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603