หารือเกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กับคลังจังหวัดอุบลราชธานี


2021-07-03 09:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 26

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบ นางสาวปานจิตต์ ตะเพียนทอง คลังจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603