หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าแสดงความยินดีกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คนใหม่


2021-06-30 11:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบและมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี กับนายกานต์ กัลป์ตินันท์ ในโอกาสรับตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึก เหรียญหลวงปู่ ภูริทัตโต 150 ปี ชาตกาล ชุดคู่บารมี (จำนวน 2 เหรียญ) เนื้อไวน์ซิลเวอร์รมดำปัดเงา,องค์ทองล่ำอู่รมดำปัดเงา และเนื้อบรินซ์อิตารีรมดำปัดเงา, องค์ไวน์ซิลเวอร์ดำปัดเงา พร้อมกล่องผ้าไหม เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุข ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยอันตรายต่างๆ มีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างยิ่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603