การประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564


2021-06-28 20:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2564 โดย นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีใหม่และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านออนไลน์ทางไกล COVID-19 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 เพื่อสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชาให้อยู่คู่เมืองอุบลราชธานีไปโดยในปี 2564 นี้จะไม่มีการจัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาดังเช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่เน้นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสืบสานความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นสู่สายตาคนทั่วโลกโดยการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603