การประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2021-06-25 09:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี ที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมและมีการอภิปรายกลุ่มเรื่องการวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญด้านพัฒนาศักยภาพของจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีการสรุปผลการประชุมตอบปัญหาข้อซักถาม ในด้านการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ด้านโลจิสติกส์ ด้านการท่องเที่ยว ด้านอุตสาหกรรมและอื่นๆเป็นต้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603