พิธีมอบจักรยาน จำนวน 32 คัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี


2021-06-24 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 23

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบจักรยาน จำนวน 32 คัน โดยนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนจักรยานจำนวน 10 คันในครั้งนี้ด้วย ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเพียง โรงเรียนบ้านทุ่งเพียงเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 9 คนในปีการศึกษา 2564 มีจำนวนนักเรียน 107 คนการมอบจักรยานของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้นำความปลาบปลื้มไปยังนักเรียนทุกคนที่ได้รับมอบ นับเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาให้กับครอบครัวผู้ปกครองนักเรียนที่มีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนรวมถึงเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนที่เรียนดีมีความประพฤติดีมีจิตสาธารณะให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นเด็กดีมีคุณธรรมต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603