เยี่ยมชมสวนทุเรียนแม่น้ำมูล อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยนายราเชน โพธิ์อุดม


2021-06-24 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สวนทุเรียนแม่น้ำมูล อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเยี่ยมชมสวนทุเรียนแม่น้ำมูล อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยการนำของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ และเกษตรอำเภอสว่างวีระวงศ์ พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมสวนทุเรียนแม่น้ำมูล อำเภอสว่างวีระวงศ์ โดยนายราเชน โพธิ์อุดม เป็นเจ้าของสวน ตั้งกมที่ 242 ถนนวารินชำราบพิบูลมังสาหาร เลขที่ 94 หมู่ที่ 8 บ้านแสงทอง ตำบลบุ่งมะแลง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่สวน 240 ไร่ ปลูกทุเรียนประมาณ 4,000 ต้น (ทุเรียนเมืองนนท์) พันธุ์หมอนทอง 2,000 ต้น, พันธุ์เม็ดในยายปราง 500 ต้น, โอชีหนามดำมาเลเซีย 300-400 ต้น, ก้านยาว/กบทองคำ/กบสุวรรณ 500 ต้น และหลงลับแล 120 ต้น อายุทุเรียน 6 ปี ผลผลิตช่วงพฤษภาคมถึงกรกฎาคม ปริมาณผลผลิตปี 2564 ประมาณ 6 ตัน ช่องทางการจำหน่ายหน้าสวนกิโลละ 150 บาท ตลาดออนไลน์กิโลกรัมละ 200-250 บาท (เพจ Durian Ubon)


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603