แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ท่านใหม่


2021-06-24 15:33

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ สำักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด สาขาอุบลราชธานี นำโดย นายอนุสรณ์ วานิชสำราญ Gennaral Manager นายภัคณัฏฐ์ จินามณี Sale Manager นางสาวอนุสรณ์ กัณหารินทร์ Sale Manager นางสาววิภาวดี เรือสุวรรณ Personal Assistant and Marketing Coordinator เข้าพบ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และได้มอบกระเช้าของพรีเมี่ยม แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายมงคล จุลทัศน์ ได้รับตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565 ทั้งนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการคค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับคณะ เพื่อเป็นกาารขอบคุณอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603