แสดงความยินดีกับประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ท่านใหม่


2021-06-21 13:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 11

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 09.50 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นายอภิชา โภชน์สาลี ผู้จัดการสาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะ ได้เข้ามอบกระเช้าแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายมงคล จุลทัศน์ ได้รับตำแหน่ง ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี วาระปีบริหาร 2564-2565 ในโอกาสนี้ นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบเหรียญหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต แก่คณะ เพื่อเป็นที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603