หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ คุณแม่เมตตา คณานิจกิจไพบูลย์ (ไทยคณึงสังฆภัณฑ์) และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2021-06-21 13:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ บ้านพักโครงการอยู่ดีมีสุข หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ เดินทางเยี่ยมอาการและให้กำลังใจ คุณแม่เมตตา คณานิจกิจไพบูลย์ (ไทยคณึงสังฆภัณฑ์) และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยอาการของคุณแม่เมตตา คณานิจกิจไพบูลย์ และนางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุนั้น อาการดีขึ้น แต่อย่างไรก็ต้องพบแพทย์ตามที่นัดและรักษาอย่างต่อเนื่อง หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอเป็นกำลังใจให้หายป่วยและกลับมาแข็งแรงโดยพลัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603