พิธีเปิดการจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน" ประจำปี 2564


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธ์ สัณฑมาศจิรวัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืน" ประจำปี 2564 โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะทุเรียน และเงาะ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้อำเภอน้ำยืน และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและภาคประชาชน ตลอดทั้งได้กำหนดให้เป็นเทศกาลประจำปีของอำเภอน้ำยืน และจังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603