พิธีเปิดการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์


2021-06-12 16:49

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาเทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานีจัดขึ้นตามความต้องการของแรงงานในสถานประกอบกิจการในกลุ่มเคาะพ่นสีรถยนต์ มีความต้องการพัฒนาทักษะในการใช้เครื่องวัดค่าสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ สามารถนำค่าสีที่ได้มาผสมสี ได้เทียบเท่าสีเดิมของรถที่เข้ามารับบริการซ่อมสี ลดเวลาในการทำงานลดการสูญเสียในการพ่นสีไม่ตรงกับสีเดิมของรถ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ พร้อมเทคนิคการขัดเคลือบเงาสีรถยนต์ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 18 คน เข้ารับการฝึกระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2564 ณ อาคารฝึกช่างเคาะพ่นสีรถยนต์สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจากนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึก และนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการฝึกอบรม การฝึกในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก บริษัท นิปปอนเพ้นต์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยฮวด จำกัด, บริษัท พาราโค้ทติ้ง จำกัด ในการสนับสนุนวิทยากรและวัสดุการฝึก โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในการขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดการฝึกในครั้งนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603